barbaravanrijn

© Jannie Boonstra Oerrock 2016

Oerrock 2016 door Jannie Boonstra

Nieuws


Anton Hofstede Brillen- en Contactlenzencentrum in Leeuwarden nodigde Hollands Next Topmodel 2016 Akke Marije uit om een zonnebril van Chanel uit te zoeken. Een gezellige middag was het gevolg, waarvan ik hier een paar foto's plaats.

De mobiele studio was ook dit jaar weer aanwezig bij de JongeHondenDag van de LHCN. Bekijk hier de foto's. 

Het Iepenloftspul Burgum heeft dit jaar met haar voorstelling 'Dwerskop' een prachtige en unieke locatie tot haar beschikking gehad. Dit grote muzikale en visuele theatergebeuren vond plaats midden op de Centrale As, voor het aquaduct van Burgum. Een speciale editie van het Iepenloftspul Burgum in samenwerking met BUOG. Hier vind je mijn foto's van de verschillende activiteiten en voorstellingen.

Een shoot die ik al een tijd wilde doen: bij de werkzaamheden van de Centrale As. Hier staan de foto's die ik maakte met danseres Kirsten Ensink.

De Leonbergse Honden Club Nederland (LHCN) bestaat 50 jaar. Daarom kreeg de KCM (kampioenschapsclubmatch) een feestelijk tintje met een weekend vol activiteiten. Ook de mobiele studio was weer aanwezig. Hier staan de foto's van de shoots en die van de zondag.


In mei was het weer tijd voor het feestje dat Oerrock heet! Kijk hier voor alle foto's van de bezoekers van 2016. Update met alle bands volgt. En kijk op de website van Oerrock voor alle informatie over Oerrock!Hier kun je informatie vinden over hoe je met mij in contact kunt komen en over het downloaden van foto's die niet beveiligd zijn.

Foto's die ik in opdracht maak, kunnen op deze site geplaatst worden. Dit gebeurt in overleg met betrokkenen. Alle foto's zijn voorzien van copyright, alle rechten blijven te allen tijde eigendom van de fotograaf.

ActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2GalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs