barbaravanrijn

© Jannie Boonstra Oerrock 2016

Oerrock 2016 door Jannie Boonstra

Nieuws


We zijn gaan kijken op Ameland, naar de werkzaamheden aan de dijk, met deze foto's als resultaat. Met dank aan de aannemerscombinatie voor de hesjes zodat we veilig foto's konden gaan maken.

Op maandag 23 januari is Schoolschrijver 2017 van start gegaan! In Friesland kwam gedeputeerde Sietske Poepjes naar CBS De Lichtbron in Buitenpost om daar samen met de leerlingen en de burgemeester schrijfster Lida Dijkstra te verwelkomen. Ik maakte hiervan deze foto's.


Een stoere hut als AirBnB! Deze is te vinden op de grens van Smallingerland en Opsterland. Ik maakte foto's voor de eigenaresse en enkele gebruikte zij om haar hut te promoten. De hele serie kun je hier bekijken.


Ook dit jaar barst het feestje dat Oerrock heet weer los op Hemelvaartsdag. Alvast in de stemming komen? Kijk hier voor foto's van de bezoekers en de bands van de editie van 2016. En houdt de website van Oerrock in de gaten voor alle informatie over Oerrock 2017!Hier kun je informatie vinden over hoe je met mij in contact kunt komen en over het downloaden van foto's die niet beveiligd zijn.

Foto's die ik in opdracht maak, kunnen op deze site geplaatst worden. Dit gebeurt in overleg met betrokkenen. Alle foto's zijn voorzien van copyright, alle rechten blijven te allen tijde eigendom van de fotograaf.

ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs